Kies een toepassingsgebied »

Septische putten & Saniclair®

Septische putten & Saniclair®

Septische putten & Saniclair®
Septische putten & Saniclair®Septische putten & Saniclair®Septische putten & Saniclair®

In elk huishouden wordt er een aanzienlijke hoeveelheid afvalwater geproduceerd. Dit afval is zowel organisch (uitwerpselen) als anorganisch (vetten, reinigingsmiddelen, …) van oorsprong. Organisch materiaal is doorgaans eenvoudig biologisch afbreekbaar. Daarom wordt het vaak in een verzamelput gestockeerd met het oog op verwerking (soms is het gebruik zelfs opgelegd door de overheid).

Septische putten
Een septische put is een cilindervormige vergaarbak die ruwweg samengesteld is uit drie lagen. De zwaartekracht scheidt de bezinkbare deeltjes van de vloeistof. In de onderste laag bevindt zich de bezonken, vaste materie. Die is onderhevig aan een anaeroob proces: het vaste materiaal verteert langzaam en wordt omgezet in vloeibaar materiaal. De tweede laag van de put bestaat uit vloeibare afvalstoffen en de bovenste laag uit vaste stoffen die drijven aan de oppervlakte. De vloeistof wordt zonder problemen geloosd in het rioleringsstelsel of komt terecht in een waterzuiveringsinstallatie. Het vaste residu hoopt zich langzaam op. Daarom moet een septische put sporadisch leeggemaakt worden.

Saniclair®
Onze Saniclair®-putten zijn ideaal voor de verplichte opvang en behandeling van alle huishoudelijk afval (van 3 tot 56 IE), met uitzondering van regenwater. Dit type van bezinkput is trouwens uitermate geschikt voor regelmatige lediging. De Saniclair® decantatieput kent een opdeling in twee niveaus. In het eerste compartiment vindt de anaerobe afbraak plaats die het vaste materiaal omzet tot vloeistof. In het tweede compartiment zorgt de aanvoer van zuurstof voor de oxidatie van het vloeibare afval waarbij de opgeloste gassen verdwijnen.

Septische putten
Model Aantal gebruikers A Aantal gebruikers B Nutt. inhoud Diam. Hoogte Kg/st Certificaten
SP 1500 (2000) 2 5 1500 150 150 1900  
SP 2000 (2400)  3 6 2000 149 182 2100 CE
SP 3000 (3700) 5 10 3000 175 197 3000 CE
SP 4200 (5200)* 7 18 4200 223 172 4220 CE
SP 6500 (7500)* 14 26 6500 223 240 5200 CE
SP 8650 (10000)* 16 35 8650 250 242 5900 CE
SP 13100 (15000) 26 55 13100 355/266 252 9500 CE
SP 17500 (20000)* 36 74 17500 450/250 253 11300 CE
SP 26200 (30000) 58 116 26200 2x (355/266) 252 9500 + 8600 CE
A = voor alle huishoudelijk afvalwater
B = voor zwart huishoudelijk afvalwater(toiletwater) - Afmetingen uitgedrukt in cm.
* Verkrijgbaar met versterkt deksel B125
Saniclair®
Model Aantal gebruikers Diam. Hoogte Kg/st Certificaten
Saniclair® 3/7 3 à 7 149 177 1850 CE
Saniclair® 8/12 8 à 12 149 192 1970 CE
Saniclair® 13/28 13 à 28 223 240 4250 CE
Saniclair® 29/56 29 à 56 2 x 223 240 2 x 4250 CE
Afmetingen uitgedrukt in cm.
Contact us