Kies een toepassingsgebied »

Civil Networks Values

 • Propageert openheid en eerlijkheid - hanteert geen verborgen agenda's
 • Doet praktische suggesties om werkprocessen te verbeteren
 • Geeft zijn/haar mening in een open en eerlijke sfeer
 • Deelt gespecialiseerde kennis en ideeën met collega's
 • Weet om te gaan met confidentiële informatie
 • Toont kennis van CN-producten, -systemen, en -aanpak
 • Is zich bewust van de noden van de klant, zelfs als deze niet door de klant worden uitgesproken
 • Demonstreert tact en diplomatie, ook bij veeleisende klanten
 • Reageert snel en adequaat op klant-aangelegenheden
 • Demonstreert klantgerichtheid zowel naar externe als naar interne klanten toe
 • Neemt objectieve beslissingen gebaseerd op relevante feiten
 • Maakt werk van het behalen van vooropgestelde doelen - verandert prioriteiten als de context verandert
 • Toont creativiteit in het oplossen van complexe problemen
 • Gaat planmatig en gestructureerd te werk (Plan - Do - Check - Act)
 • Focust op mogelijkheden, niet op beperkingen
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen/acties
 • Toont vakmanschap: is een voorbeeld voor anderen
 • Acteert binnen het bedrijf als was het zijn/haar eigen bedrijf
 • Toont initiatief en ondernemerschap
 • Weet altijd correct te handelen, ook in die situaties waarvoor geen formele of gedetailleerde instructies bestaan
 • Behandelt collega's met respect
 • Luistert actief naar anderen om hun standpunt te begrijpen
 • Respecteert gemaakte afspraken - is stipt in het behalen van deadlines
 • Toont interesse in verschillende ideeën
 • Blijft kalm wanneer geconfronteerd met kritiek

Jobs

Er zijn momenteel geen vacatures.

Spontane sollicitatie

U kan spontaan solliciteren door onderstaand formulier in te dienen.

Contact us